FAQs Complain Problems

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्र सन्चालन भएका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको अभलोकन सम्पन्न

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्र सन्चालन भएका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको अवलोकन  सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आयोजित आयोजनाहरुको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका कृषि सेवा शाखाका कर्मचारिहरुले आर्थिक वर्षमा अवलोकन गर्नुभएको हो।

आर्थिक वर्ष:

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: