FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७९/८० को प्रथम चौमासिकमा सा.सु. भत्ता प्राप्त गरेका ब्यक्तिहरुको नामावलि ७९/८० Thursday, December 22, 2022 - 12:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता 207980.pdf
आ.ब. २०७८/७९ को प्रथम चौमासिकमा सा.सु. भत्ता प्राप्त गरेका ब्यक्तिहरुको नामावलि ७८/७९ Thursday, December 22, 2022 - 10:59 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता.pdf
आ.ब. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा सा.सु. भत्ता प्राप्त गरेका ब्यक्तिहरुको नामावलि ७७/७८ Wednesday, November 25, 2020 - 13:47 PDF icon sasubhatta first quarter.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ कायम दर ७७/७८ Wednesday, October 14, 2020 - 13:13 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर.pdf
बसाइसराईंको लगत हस्तान्तरण फारम ७७/७८ Wednesday, October 14, 2020 - 12:59 PDF icon बसाइसराईंको लगत हस्तान्तरण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बिबरण अध्याबदिक गर्ने सम्बन्धमा ७५/७६ Thursday, January 3, 2019 - 12:25 PDF icon saamajik surakshyaa.pdf

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: