FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
39% (24 votes)
सन्तोषजनक
11% (7 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
50% (31 votes)
Total votes: 62

Social Security