FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
38% (27 votes)
सन्तोषजनक
14% (10 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
48% (34 votes)
Total votes: 71

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: