FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत: प्रकाशन माघ - चैत्र मसान्त ८०/८१ 06/05/2024 - 12:01 PDF icon स्वत: प्रकाशन २०८० माघ - चैत्र
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आर्थिक सर्वेक्षण, २०८० ८०/८१ 02/23/2024 - 07:03 PDF icon बारपाक सुलिकोट आर्थिक सर्वेक्षण.pdf
Final Audit Report (2078/079) ७९/८० 12/22/2023 - 14:06 PDF icon Zm3LH1685249494बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, २०७८।७९.pdf
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामाग्री ८०/८१ 11/02/2023 - 11:21 PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf
वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिस सम्बन्धी हाते पुस्तिका ८०/८१ 11/02/2023 - 11:13 PDF icon [Download]वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणिकरण विधि सम्बन्धी हाते पुस्तिका 2079-05-07.pdf
प्रप्रअ र शाखा प्रमुख बिचको कार्य सम्पादन ८०/८१ 10/05/2023 - 10:50 PDF icon BSRM10032023.pdf
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका दररेट २०८०-८१ ८०/८१ 09/05/2023 - 10:50 PDF icon बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका दररेट २०८०-८१.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८|०७९ ७८/७९ 12/12/2022 - 23:02 PDF icon RIAP- Barpak Draft Report (Final).pdf
मध्यकालीन खर्च संरचना ७९/८० 12/12/2022 - 22:52 PDF icon Final Draft Barpak MTEF Document 2022 (Final).pdf
Final Audit Report ७८/७९ 03/30/2022 - 11:34 PDF icon yNpoI1630218570बारपाक-सुलिकोट-गाउँपालिका-२०७८.pdf

Pages

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: